BestuursvergaderingenDe wethouders van de 12 deelnemende gemeenten vergaderen ongeveer 1x per 3 maanden. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en het concept-verslag van de vorige vergadering publiceren we ongeveer een week voor de vergadering.

Vergaderdata 2023

In 2023 vergadert het algemeen bestuur 3 keer. De vergaderingen zijn op woensdag van 13.30 - 15.30 uur.

  • 19 april
  • 13 september
  • 20 december

Vergaderstukken 2022

Hier vind je ongeveer een week voor de vergadering de agenda en het concept-verslag van de vorige vergadering. Wil je stukken inzienMail dan naar directiesecretariaat@ggddrenthe.nl.

Agenda vergadering Algemeen Bestuur, 19 december 2022

Verslag vergadering Algemeen Bestuur, 24 oktober 2022 (pdf, 221 kB)

Agenda vergadering Algemeen Bestuur, 24 oktober 2022

Verslag vergadering Algemeen Bestuur, 11 juli 2022 (pdf, 274 kB)

Agenda vergadering Algemeen Bestuur, 11 juli 2022

Verslag vergadering Algemeen Bestuur, 11 april 2022 (pdf, 303 kB)

Agenda vergadering Algemeen Bestuur, 11 april 2022

Verslag vergadering Algemeen Bestuur, 20 december 2021 (pdf, 272 kB)

Bekijk de stukken van de bestuursvergaderingen 2021 in ons archief