BestuursvergaderingenDe wethouders van de 12 deelnemende gemeenten vergaderen ongeveer 1x per 2 maanden. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en het concept-verslag van de vorige vergadering publiceren we ongeveer een week voor de vergadering.

Vergaderdata 2022

In 2022 vergadert het algemeen bestuur 4 keer. De vergaderingen zijn op maandag van 13.30-15.30 uur.

  • 11 april
  • 11 juli
  • 10 oktober
  • 19 december

Vergaderstukken 2022

Hier vind je ongeveer een week voor de vergadering de agenda en het concept-verslag van de vorige vergadering. Wil je stukken inzienMail dan naar directiesecretariaat@ggddrenthe.nl.

Agenda vergadering Algemeen Bestuur, maandag 11 april 2022

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur, 20 december 2021 (pdf, 225 kB)

Bekijk de stukken van de bestuursvergaderingen 2021 in ons archief