BestuursvergaderingenDe wethouders van de 12 deelnemende gemeenten vergaderen ongeveer 1x per 2 maanden. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en het concept-verslag van de vorige vergadering publiceren we ongeveer een week voor de vergadering.

Vergaderdata 2022

In 2022 vergadert het algemeen bestuur 4 keer. De vergaderingen zijn op maandag van 13.30-15.30 uur.

  • 11 april
  • 11 juli
  • 10 oktober
  • 19 december

Vergaderstukken 2022

Hier vind je ongeveer een week voor de vergadering de agenda en het concept-verslag van de vorige vergadering. Wil je stukken inzienMail dan naar directiesecretariaat@ggddrenthe.nl.

Agenda vergadering Algemeen Bestuur, maandag 11 juli 2022

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur, 11 april 2022

Agenda vergadering Algemeen Bestuur, maandag 11 april 2022

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur, 20 december 2021 (pdf, 225 kB)

Bekijk de stukken van de bestuursvergaderingen 2021 in ons archief