Procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis DrentheZorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) is een samenwerkingsverband tussen de 12 Drentse gemeentes en straf- en zorgpartners. Het doel is het verminderen van criminaliteit, overlast en maatschappelijke uitval.

ZVHD voert de procesregie bij casuïstiek waarbij sprake is van problemen op meerdere leefgebieden die ook de veiligheid buitensporig aantasten. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld, overlast, misbruik of criminele activiteiten. Er wordt samen met de direct betrokken professionals een integraal plan van aanpak gemaakt, met als doel de onveiligheid te verminderen. De procesregisseur bewaakt de uitvoering van de afspraken en zoekt naar vooruitgang als het proces stagneert.

Daarnaast kan ZVHD advies geven waardoor andere netwerken en organisaties een casus (eerder) zelf op de rit kunnen brengen.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Procesregisseur (32-36 uur)
complexe en ketenoverstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek

Het betreft een functie van 32-36 uur per week, voor de periode van 2 jaar. Een contract op basis van detachering uit een bestaand dienstverband is ook mogelijk.

Wat ga je doen?

Als procesregisseur bevorder je de samenwerking tussen de betrokken ketenpartners binnen een casus. Het doel is een integrale probleemanalyse met een persoons-, systeem- en/of gebiedsgericht plan van aanpak. In dit plan van aanpak worden concrete afspraken vastgelegd over de verschillende interventies, inzet van partners en eventuele vervolgstappen en monitoring. Iedere partij is en blijft daarin zelfstandig verantwoordelijk voor uitvoering van de eigen taken.

Welke competenties breng je mee?

 • Verbindend
  Je beschikt over uitstekende communicatie- en netwerkvaardigheden en je zorgt voor relatieopbouw en -beheer.  Je stelt de juist vragen, durft dilemma’s bespreekbaar te maken en creëert een situatie waarin iedereen zich gehoord voelt.
 • Analytisch vermogen
  Je kijkt vanuit een helicopterview en kan afstand nemen van de problematiek om de grote lijnen te zien.
 • Oplossingsgericht
  Naast een plan A zorg je ook voor een plan B en C. Je kunt snel en adequaat inspelen op ontwikkelingen en je hebt oog voor mogelijkheden, kansen en oplossingen. Je werkt niet vanuit macht, maar zet in op gezamenlijk gedragen, democratische besluiten op basis van inhoudelijke afwegingen. Je kan omgaan met weerstand.
 • Overtuigend en besluitvaardig
  Je bent in staat om te sturen en regie te voeren vanuit deskundigheid en overtuiging. Afhankelijk van wat nodig is, kun je in een casus aanjagen of afremmen. Je neemt geen verantwoordelijkheden over, maar je bent juist in staat netwerkpartners in hun kracht te zetten.
 • Voortgangscontrole
  Je zorgt ervoor dat de benodigde informatie op tafel komt. Je registreert en monitort de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak en rapporteert transparant over de voortgang. Je haalt proactief informatie op wanneer geen terugkoppeling wordt gegeven.
 • Resultaatgericht
  Je bent gericht op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde resultaten en je geeft niet op totdat deze zijn bereikt. Bij stagnatie blijf je zoeken naar oplossingen en ben je bereid net dat stapje extra te zetten.

Daarnaast beschik je over:

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Ruime ervaring in het functioneren binnen een complexe samenwerkingsomgeving en heb je een brede blik op de aanpak van veiligheidsvraagstukken, zowel op casus als beleidsniveau.
 • Gedegen kennis van het werkveld (interventiemogelijkheden) van gemeenten en de verschillende justitie- en zorgpartners.
 • Kennis van wetgeving en beleid en met name van justitiële, bestuurlijke en civiele drang en dwang mogelijkheden, de sociale kaart, privacy wetgeving en beleidsdoelstellingen van de aan het Zorg- en Veiligheidshuis deelnemende gemeenten.
 • Ervaring en technieken met betrekking tot het leiden van vergaderingen, gespreksvoering en besluitvormingsprocessen.
 • Rijbewijs B en een auto.

Wat bieden wij?

Je gaat deel uitmaken van een klein en gezellig team waarin voldoende ruimte wordt geboden voor persoonlijke ontwikkeling. De functie is binnen ZVHD ingeschaald in schaal 10 CAR UWO.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op via 088-246 0 264 en vraag naar Rianne Folkerts.

Wil je solliciteren?

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaring en motivatie! Laat dat bij je sollicitatie goed zien in je brief en CV. Je kunt uiterlijk tot en met 4 oktober 2022 je brief mailen naar rianne.folkerts@zvhd.nl De gesprekken zullen plaatsvinden op 12 en 13 oktober 2022.