Lid klachtencommissieGGD Drenthe richt zich met denk-  en daadkracht op de versterking van de publieke gezondheid en sociale veiligheid in de 12 gemeenten van de provincie Drenthe. De trends, ontwikkelingen en visie op gezondheid hebben invloed op hoe de publieke gezondheid vorm krijgt. Daarbinnen zien wij een groeiende rol voor de GGD als kennisintensieve organisatie op het gebied van gezondheid en sociale veiligheid. Gemeenten en andere partners zien ons als de organisatie waar kennis samenkomt vanuit de beschikbare data, expertise van professionals en de wetenschap. Bij GGD Drenthe werken deskundige en betrokken mensen die zich met trots inzetten om Drenthe gezonder en sociaal veiliger te maken.

Wij doen er alles aan om onze dienstverlening steeds te verbeteren. Daarom hebben cliënten die niet tevreden zijn met de dienstverlening van GGD Drenthe de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de organisatie. Dit is geregeld in het klachtreglement van GGD Drenthe dat is opgesteld conform de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Gezondheidszorg (WKKGZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het streven is klachten altijd zoveel mogelijk intern in overleg met de klager op te lossen. Indien dit niet tot een bevredigende uitkomst leidt kan een klacht ook worden voorgelegd aan de onafhankelijke externe klachtencommissie van GGD Drenthe. De klachtencommissie bestaat uit vijf leden.

In verband met het vertrek van een lid in 2023 zijn wij op zoek naar

Een nieuw lid voor onze klachtencommissie M/V

Het profiel van het lid van de klachtencommissie:

  • Minimaal vijf jaar ervaring in de juridische sector en/of gezondheidszorg;
  • open houding;
  • het kunnen geven van een weloverwogen oordeel;
  • beschikken over betogende en analytische vaardigheden;
  • voldoende tijd vrij kunnen maken (jaarlijks twee vergaderingen met directie en naar verwachting behandeling 1-3 klachten);
  • woonachtig in Noord-Nederland;
  • de bereidheid om deze functie voor tenminste vier jaar te vervullen.

De functie wordt op persoonlijke  titel uitgevoerd. Tevens is er sprake van geheimhoudingsplicht. Voor de behandeling van een klacht – waaronder in ieder geval wordt begrepen voorbereiding, hoorzitting en nabespreking van de klacht – ontvangt het lid van de klachtencommissie  een vergoeding van € 200,--.

Inlichtingen en belangstelling

Voor inlichtingen over de functie kunt u terecht bij Gerlof Meijer, directiesecretaris, telefoonnummer 06-11562375. Heeft u belangstelling? Mail dan een korte motivatie en kort curriculum vitae vóór 31 januari 2023 naar g.meijer@ggddrenthe.nl. Afhankelijk van het aantal belangstellenden richten wij de vervolgprocedure nader in.