Adviseur / regisseur Milieu & GezondheidGGD Drenthe is een strategische kennispartner op het gebied van gezondheid en sociaal veilig leven. We verzamelen, ontwikkelen en leveren data en kennis die inzicht geven in gezondheidsfactoren. Hiermee adviseren we over de manier waarop beleid en interventies de gezondheid kunnen bevorderen. We zijn een verbindende schakel en aanjager in de kanteling van zorg naar gezondheid. Samen met partners stimuleren we het creëren van een duurzame gezonde leefstijl en een veilige en gezonde fysieke en sociale leefomgeving. Zo zijn de Drentse inwoners vaardig en veerkrachtig om gezonde keuzes te maken, die bij-dragen aan langer gezond blijven, veiliger en gelukkiger leven en naar vermogen mee kun-nen doen.

Voor het programma Gezondheid & Leven zijn wij, in verband met ziektevervanging, op zoek naar een enthousiaste teamspeler voor het team Milieu & Gezondheid, in de functie van

Adviseur / regisseur Milieu & Gezondheid

24 - 32 uren per week

Wat ga je doen

 • Je adviseert gemeenten, inwoners en ketenpartners op tactisch/strategisch niveau over vraagstukken op het gebied van (het versterken van) een gezonde en veilig leefomgeving in het licht van het versterken van publieke gezondheid (denk aan bodem- en luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, hittestress of ruimtelijke plannen);
 • Je signaleert, analyseert en evalueert (inhoudelijke) ontwikkelingen, nieuwe (wetenschappe-lijke) inzichten op basis van onderzoek in het vakgebied milieu en gezondheid en vertaalt de-ze in adviezen en project- en verbetervoorstellen die bijdragen aan structurele veranderin-gen;
 • Je draagt zorg voor kennisdeling, voorlichting en communicatie over (inhoudelijke) ontwikke-lingen, vakspecifieke informatie en programma’s en projecten zowel intern als extern en draagt bij aan de onderzoeksagenda;
 • Je werkt nauw samen met je collega adviseurs en nadere specialismen en draagt zorg voor afstemming en samenhang binnen de GGD gericht op integraliteit van de advisering aan ge-meenten.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie pro-actief in lokale, ambtelijke en bestuurlijke netwerken en externe overlegverbanden ;
 • Je onderhoudt en verstevigt de contacten met externe partners/belanghebbenden en stimu-leert efficiënte samenwerking tussen regionale en lokale en partijen in de realisatie en ont-wikkeling van programma’s en verbindt partijen rondom opgaves;
 • Je leidt programma’s en/of projecten en draagt zorg voor de realisatie hiervan;
 • Je draagt zorg voor afhandeling van meldingen en klachten;
 • Je beoordeelt risico’s, verricht zo nodig locatiebezoek en vervolgonderzoek en draagt zorg voor de communicatie hierover.
 • Verzamelt milieu- en gezondheidsgegevens en rapporteert daarover.
 • Begeleidt en ondersteunt in geval van calamiteiten en pleegt nazorg bij milieu incidenten.
 • Indien je als GAGS geregistreerd bent, ben je bereid om in de GAGS-pool mee te draaien en zo nodig buiten kantooruren te werken.


Wat breng je mee

 • Een afgeronde academische opleiding, bijvoorbeeld Geneeskunde, Gezondheidswetenschap-pen, Biomedische Wetenschappen, Toxicology and Environmental Health of vergelijkbaar.
 • Kennis en ervaring op het gebied van milieu in relatie tot gezondheid en toxicologie, met het uitvoeren van risicobeoordelingen op het gebied van milieu en gezondheid en op het gebied van het geven van voorlichting en risicocommunicatie.
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
 • Vermogen tot samenwerken en zelfstandig werken.
 • Stressbestendig, zorgvuldig, proactief en flexibel.


Wat bieden we je


Een functie voor in eerste instantie de duur van 3 tot 6 maanden. De functie is ingeschaald in schaal 11, minimaal € 3.701 en maximaal € 5.372 bruto per maand bij fulltime. Daarbovenop krijg je een Individueel Keuze Budget van 17,05%. GGD Drenthe volgt CAO SGO en kent uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder opname in het ABP pensioenfonds. Het betreft in principe een functie voor 24-32 uur per week.


Aanvullende informatie en sollicitatie


Voor aanvullende informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Kim Speek-hout, programmadirecteur Gezondheid & Leven via nummer 06-52580777.