GGD Drenthe start met Corona Gezondheidsmonitor 2022

6 september 2022


GGD Drenthe start op 13 september 2022 met de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Hiermee worden de gevolgen van corona op de volksgezondheid, het welzijn en de leefstijl van de volwassen bevolking in kaart gebracht. Dit onderzoek vindt plaats met behulp van een vragenlijst in de periode van september tot en met december 2022. Hiervoor krijgen 23.500 inwoners van Drenthe een uitnodiging per post. Naast vragen over de algemene gezondheid en de leefstijl bevat de vragenlijst specifieke vragen over problemen die verband houden met corona, zoals psychische klachten, long-COVID, uitgestelde zorg en de impact van het coronavirus.

In het hele land

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan deze Corona Gezondheidsmonitor. Dit gebeurt op dezelfde wijze. Hierdoor is het mogelijk de resultaten op regionaal niveau te vergelijken. De GGD’en werken hierin samen met het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uitnodiging vragenlijst

Inwoners van de provincie Drenthe kunnen vanaf 13 september 2022 een uitnodiging krijgen voor deelname aan de Gezondheidsmonitor. Het CBS heeft willekeurig 14.500 volwassenen en 9.000 ouderen geselecteerd. GGD Drenthe hoopt dat de mensen die een uitnodiging krijgen, mee willen doen aan dit onderzoek.

Resultaten

De resultaten van de Gezondheidsmonitor 2022 worden in juni 2023 bekend gemaakt. Drentse gemeenten en landelijke overheden gebruiken de cijfers van de Gezondheidsmonitor als basis voor hun gezondheidsbeleid. Met de uitkomsten kunnen zij samen bepalen wat nodig is om de gezondheid van haar inwoners te verbeteren.

Meer informatie

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor en over de behorende privacyregeling is te vinden op www.ggddrenthe.nl/gezondheidsmonitor.