Zorg op maat voor kinderen in Drenthe

14 april 2022


Geen kind is hetzelfde. De ontwikkelingen die een kind doormaakt zijn uniek voor dat kind. Daar hoort maatwerk bij. Daarom gaan wij vanaf april 2022 over van een standaard aanbod naar een persoonlijk aanbod. Dit betekent dat we kinderen niet meer op alle standaard momenten zien.

Wat verandert er?

Voortaan bepaalt de ontwikkeling van een kind én de behoefte aan ondersteuning van ouders en jongeren, wanneer en op welke manier er contact is. Concreet betekent dit dat we vaste contactmomenten zoveel mogelijk loslaten. Ouders en jongeren krijgen meer regie op het contact met de Jeugdgezondheidszorg. Voor de één zal dit meer contact zijn en voor de ander minder.

Samen bepalen we wat ouder en kind nodig hebben

We nemen graag de tijd om te luisteren naar hoe het gaat in een gezin en wat er nodig is. Aan de hand van een praatplaat zoals hieronder gaan we in gesprek. Heeft een ouder of jongere behoefte aan ondersteuning, dan kijken we wat past. Samen komen we tot een persoonlijk aanbod. Natuurlijk blijven we ondanks deze nieuwe manier van werken onze professionele expertise meenemen in het gesprek met ouders en jongeren.

Praatplaat GIZ-methodiek


Deze flyer stuurden we naar ouders/ verzorgers

Voorkant flyer ouders

Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg