GGD Drenthe varieert openingsdagen van vaccinatie- en testlocaties

9 augustus 2021

De eerste van de inmiddels vier vaccinatielocaties in Drenthe opende 11 januari 2021 op het TT-circuit in Assen. GGD Drenthe prikte toen ongeveer 300 mensen per dag. Afgelopen woensdag zetten we de 500.000ste vaccinatie. Alle doelgroepen kregen de afgelopen periode de gelegenheid om een vaccinatieafspraak te maken. Nu mensen dat minder doen omdat ze al zijn gevaccineerd en doordat ook het aantal coronatesten terugloopt, zullen de GGD Drenthe vaccinatie- en testlocaties af en toe een dag dicht zijn of aangepaste openingstijden hebben.

Locaties in sluimerstand

Marjon Feenstra, manager infectiebestrijding COVID-19: "Alle inwoners vanaf 12 jaar kregen de gelegenheid een vaccinatieafspraak te maken. Heb je nog geen vaccinatieafspraak gemaakt, het kan nog altijd! We zetten op dit moment grotendeels tweede prikken. Het aantal prikken per week, neemt daarom sterk af. Vanaf de tweede week van augustus is dit goed merkbaar. Hierop passen we de openingsdagen van de vaccinatiecentra aan.

Sommige locaties zullen we vanaf september in een soort sluimerstand zetten. In Assen en Emmen blijven we vaccineren, alleen slechts door de week en niet meer in de weekenden. Op elk gewild moment kan alles weer startklaar zijn. Zo blijven we voorbereid op eventuele grote gebeurtenissen. Later in het jaar wanneer meer bekend is over de landelijke middellange vaccinatiestrategie, bekijken we hoe verder."

Openingstijden

Bekijk hier de openingstijdenBij het maken van een vaccinatie- of testafspraak wordt al rekening gehouden met deze wijzigingen. Op de website www.drenthevaccineert.nl is altijd een actueel overzicht te vinden.

Een eerste vaccinatieafspraak? Je kunt vaak dezelfde dag terecht

Zomaar binnenlopen voor een vaccinatie, kan niet in Drenthe. Een vaccinatie ontvang je alleen met een geldige afspraak via 0592- 709709 of planjeprik.nl. Vaak op zeer korte termijn, zelfs dezelfde dag en anders in dezelfde week. Zie ook Nieuwsbericht: GGD Drenthe

Wijs op reis

Lees voor je op reis gaat de website www.wijsopreis.nl. Daarin staan de specifieke eisen die een land stelt aan vakantiegangers (vaccinatie/test). Frankrijk vraagt bijvoorbeeld om een test van 24 uur oud, bij de GGD kan de testuitslag voor reizen 30 uur duren.