Internationale Dag tegen Mensenhandel

30 juli 2021

Vandaag is de Internationale Dag tegen Mensenhandel. De GGD coördineert de zorg voor en opvang van slachtoffers van mensenhandel in de provincie. In dit bericht lees je over de vormen van mensenhandel en de manier waarop wij ons inzetten bij vermoedens of signalen.

Wat is mensenhandel?

Er bestaan diverse vormen van mensenhandel. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan:

  • Arbeidsuitbuiting: denk aan Poolse arbeiders op een bollenveld of werknemers in een Chinees restaurant die geen vakantie hebben, te veel uren werken of onderbetaald worden.
  • Criminele uitbuiting: schulden die in jouw naam gemaakt worden, gedwongen bedelen of het moeten vervoeren van drugs of uitvoeren van andere criminele activiteiten.
  • Seksuele uitbuiting: gedwongen prostitutie, bijvoorbeeld vanuit een “loverboy”.

Wat doet de GGD?

GGD Drenthe coördineert de zorg voor en opvang van mensen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. Hierin wordt nauw samengewerkt met de ketenregisseur aanpak mensenhandel en het team aanpak mensenhandel van de politie.

Onze zorgcoördinatoren vervullen de volgende werkzaamheden:

  • Ze geven advies aan burgers en professionals bij (vermoedens van) mensenhandel.
  • Ze geven training en voorlichting over mensenhandel.
  • Ze begeleiden slachtoffers richting zorg en opvang.
  • Ze coördineren en monitoren de zorg (casemanagement).
  • Ze dragen actief bij in het onderhouden van contact met ketenpartners.

Hoe kom je in contact?

Je neemt contact op met één van de zorgcoördinatoren via 0592 306 300 of zorgcoordinatiemensenhandel@ggddrenthe.nl.