Melden en advies infectieziektenZorginstellingen, scholen, kinderopvangcentra, artsen en laboratoria zijn verplicht om uitbraken van (infectie)ziekten zo spoedig mogelijk te melden bij de GGD. Dit moet in ieder geval binnen één dag na uitbraak. Bij vragen of zorgen om een infectieziekte, geeft onze arts of verpleegkundige graag advies.

Meldingsplicht

Het hoofd van een instelling waar groepen kwetsbare personen verblijven zoals een kinderopvang, school of zorginstelling, heeft een meldingsplicht. Het gaat om meldingen van een ongewoon aantal gevallen van vermoedelijk infectieuze aard zoals:

 • Maag- darmproblemen, braken en/ of diaree
 • Geelzucht
 • Huidaandoeningen als schurft en huiduitslag
 • COVID-19
 • Andere ernstige aandoeningen waarbij in korte tijd veel mensen ziek worden.

Wat doen wij?

Na de melding beoordelen wij of er maatregelen nodig zijn om de volksgezondheid te beschermen. We gaan hierbij op de volgende manier te werk:

 • We brengen de uitbraak in kaart en stellen een mogelijke bron vast om verdere verspreiding binnen en buiten de instelling te beperken.
 • We adviseren over hygiënemaatregelen om verdere verspreiding zoveel mogelijk te beperken.
 • We adviseren over de in te zetten diagnostiek.
 • We adviseren over te nemen maatregelen, waaronder eventuele vaccinaties.
 • We ondersteunen bij het opstellen van informatiemateriaal voor bewoners, medewerkers en bezoekers.
 • We nemen contact op met andere mogelijk betrokken organisaties zoals het laboratorium, de hygiënist en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • We ondersteunen bij en adviseren over contact met de media.

Advies en melden

Het team infectieziekten van GGD Drenthe is voor meldingen, advies en overleg 24 uur per dag bereikbaar:

De KIDDI-app

Werk jij op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of BSO? Weet je wat je moet doen als meerdere kinderen last hebben van diarree en/ of braken? En weet je hoe roodvonk eruit ziet? Op deze en andere vragen over infectieziekten en hygiëne geeft de KIDDI-app antwoord.