Gezondheidsonderzoek basisschoolWij zien alle basisschoolkinderen 2 keer. In groep 2 (5 jaar) en in groep 7 (10 jaar). Is jouw kind aan de beurt, dan ontvang je van ons een digitale vragenlijst via Mijn Kinddossier. Heb je de vragenlijst ingevuld, dan volgt het onderzoek. Tijdens het onderzoek meten en wegen wij jouw kind. In groep 2 doen we ook een gehoor- en ogentest.

Het gezondheidsonderzoek bestaat uit 3 onderdelen:

1. Vul online de vragenlijst in

Is jouw kind aan de beurt, dan ontvang je een mail met link naar de digitale vragenlijst. Ga naar www.mijnkinddossier.nl, log in met je DigiD en vul de vragenlijst in. Dit duurt ongeveer 8 minuten. In de vragenlijst geef je ook aan of je toestemming geeft voor het gezondheidsonderzoek op school. Zonder toestemming kunnen wij je kind niet onderzoeken.

2. Je ontvangt advies op maat

Na het invullen van de vragenlijst ontvang je een persoonlijk advies. Hebben wij vragen over wat je hebt ingevuld? Dan nemen wij telefonisch contact op. Heb jij vragen over het advies? Mail ons dan jgz@ggddrenthe.nl

3. De assistent ziet je kind op school

De assistent meet de lengte en het gewicht van je kind. Je kind houdt tijdens de metingen de kleren aan. Bij de 5-jarigen testen we ook de ogen en het gehoor. Bij de 10-jarigen doen we dit alleen als je in de vragenlijst aangeeft daar zorgen over te hebben. Ook heeft de assistent een gesprekje met je kind over bijvoorbeeld eten, slapen en hoe het gaat op school. De uitkomsten van het gezondheidsonderzoek zie je terug in het persoonlijke dossier van je kind op www.mijnkinddossier.nl

Waarom dit onderzoek?

Wij zien alle kinderen van 0-18 jaar op verschillende momenten in hun leven. Hierdoor kunnen we mogelijke problemen in de ontwikkeling zo vroeg mogelijk ontdekken én er iets aan doen. Komt er iets uit het gezondheidsonderzoek dat we met je willen bespreken? Dan nodigen we jou en je kind uit voor een gesprek met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer:

  • wij nogmaals de ogen, het gehoor, de lengte of het gewicht van je kind willen onderzoeken.
  • de jeugdarts of jeugdverpleegkundige dieper wil ingaan op antwoorden die je hebt ingevuld.
  • je in de vragenlijst aangeeft vragen of zorgen te hebben over de opvoeding, ontwikkeling of het gedrag van je kind.


Jij en Je Gezondheid

Jij en Je Gezondheid is een digitale vragenlijst. Wij gebruiken deze voor onze gezondheidsonderzoeken op het basis- en voortgezet onderwijs. Het helpt ons zorgen of problemen op tijd te signaleren, zodat wij passende zorg kunnen bieden. Zit je kind op de basisschool? Dan vul je als ouder/verzorger de vragenlijst in. Op het voortgezet onderwijs vullen de jongeren de vragenlijsten zelf in. De vragen gaan over de gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en omgeving van je kind.