Najaarsronde 2023Iedereen die een hoger risico loopt om ernstig ziek te worden door het coronavirus, kan in het najaar een coronaprik krijgen. Dat heeft de minister van VWS na advies van de Gezondheidsraad besloten. Ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact komen dan voor de coronaprik in aanmerking. De nieuwe vaccinatieronde start op 2 oktober.

Wie mogen dit najaar de coronaprik halen?

De najaarsronde is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. Dat wil zeggen:

  • mensen van 60 jaar en ouder;
  • volwassenen die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik;
  • volwassenen en kinderen uit medisch hoog risicogroepen en zwangeren.

Ook zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten, krijgen in het najaar de coronaprik aangeboden. Mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch een coronaprik willen halen, mogen ook een afspraak maken.

Uitnodigingsbrief of zelf een afspraak maken via www.planjeprik.nl

Voor de coronaprik heb je een afspraak nodig.

Vanaf 19 september ontvangen de 60-plussers een uitnodiging:

  • 60-69-jarigen en 90-plussers maken zelf een afspraak
  • 70-89-jarigen ontvangen een brief met een geplande afspraak

Vanaf 16 oktober kunnen de andere doelgroepen zelf een afspraak maken

  • Zij ontvangen geen uitnodiging. Je maakt zelf met je DigiD een afspraak op http://planjeprik.nl. Of je belt 0800 70 70. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

GGD-priklocaties in Drenthe

In Drenthe kun je op 8 verschillende locaties de coronaprik halen.

Coronaprik hele jaar door beschikbaar voor zwangeren en medische hoog risicogroepen

Voor zwangeren en mensen uit medisch hoog risicogroepen die door een arts worden doorverwezen (bijvoorbeeld mensen met een niet goed werkend afweersysteem) is de coronaprik het hele jaar door beschikbaar.

Meer informatie

Antwoorden op veelgestelde vragen vind je op www.mijnvraagovercorona.nl.


Mijn vraag over corona

Antwoord op veelgestelde vragen over het virus, overzichtelijk op één plek.

Landelijke Afsprakenlijn Coronaprik