Het testen van kinderen

21 januari 2022

Ook kinderen kunnen in contact komen met corona. Dit kan binnen het gezin als via vriendjes of kennissen. Ook wanneer je kind in coronatijd naar de kinderopvang, basisschool of middelbare school gaat, bestaat de kans dat je kind in aanraking komt met iemand met corona.

Volgens het beleid van de overheid testen de GGD’en daarom ook kinderen zónder klachten wanneer zij extra risico hebben gelopen op een besmetting. Dit is het geval wanneer een kind in de buurt geweest is van iemand met corona. Ook is het advies om te testen bij terugkomst uit het buitenland, voor kinderen van 13 jaar of ouder is dit in sommige gevallen zelfs verplicht.

We kunnen het ons voorstellen dat je vragen hebt over het testen van je kind. Wanneer is het nodig? Waarom is het nodig? Hoe gaat dat testen in zijn werk? Welke testmethode wordt er gebruikt? Deze vragen beantwoordt GGD GHOR en dit artikel.